MPM

SERTIFIKATAI

Sveikata ir saugumas


Pagrindinis mūsų veiklos aspektas

Sveikata ir sauga yra neatsiejami verslo valdymo aspektai, todėl saugaus darbo principai yra visiškai įtraukti į "MPM International" veiklos procesus. 

Atsižvelgdama į tai, bendrovė ypatingą dėmesį skiria pavojų keliamai rizikai nustatyti, galimų pasekmių tikimybei ir sunkumui įvertinti bei atitinkamiems veiksmams, skirtiems esamai rizikai pašalinti arba sumažinti, planuoti.

VCA sertifikatas


Saugos ir atitikties užtikrinimas

VCA sertifikatas: rodo mūsų įsipareigojimą užtikrinti saugą ir atitiktį reikalavimams. Tai patvirtina, kad įdiegėme išsamią saugos valdymo sistemą, užtikrinančią saugias darbo sąlygas ir atitinkančią pripažintus standartus.

VCU sertifikatas


Sutarčių sudarymo saugumas

VCA sertifikatas: užtikrina saugią darbo aplinką mūsų darbuotojams ir pagal sutartis dirbantiems darbuotojams. Tai reiškia mūsų įsipareigojimą įgyvendinti griežtas saugos priemones ir rizikos valdymo praktiką visais mūsų rangos paslaugų aspektais.

NEN4400-2 sertifikatas


už sąžiningą kompensaciją

UAB “MPM International” savo veiklą vykdo itin skaidriai ir atsakingai, todėl taip pat turi NEN4400-2 sertifikatą.

Šis sertifikatas reiškia, kad įmonė moka darbuotojams atlyginimus pagal Nyderlandų teisės

lt_LTLT